Niewątpliwym sukcesem rządu jest program bezpłatnych leków dla seniorów - ocenił w rozmowie z PAP minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Oprócz tego, za najważniejsze osiągnięcia resortu w ostatnim roku uznał zatrzymanie komercjalizacji szpitali i otwarcie na dialog społeczny.

"Niewątpliwym sukcesem rządu w tym roku, jeśli chodzi o służbę zdrowia, jest przełamanie niemożności w zakresie dostępu do leków" - powiedział minister. Ocenił, że program bezpłatnych leków dla seniorów udało się "skutecznie przeprowadzić i wdrożyć".

"Znaczna część tych leków, które są niezbędne w podstawowym leczeniu pacjentów w starszym wieku, jest dla nich dostępna albo zupełnie bezpłatnie, albo za 3,20 zł. Można powiedzieć, że zlikwidowaliśmy barierę dostępu do leków, to jest niesłychanie istotne osiągnięcie" - powiedział.

W przyszłym roku na finansowanie tego programu przewidziano 564 mln zł. Zdaniem ministra oznacza to, że refundowanych będzie mogło być więcej medykamentów.

Reklama

Radziwiłł powiedział, że publikowany co dwa miesiące wykaz bezpłatnych leków jest także formą nacisku na firmy farmaceutyczne, by obniżać ceny leków. "Często, mówiąc o dostępności leków, pokazuje się, że ministerstwo za coś chce lub nie chce płacić. Zwracam uwagę, że jest jeszcze druga sprawa - przemysł farmaceutyczny, producenci, którzy czasami proponują tak wysokie ceny, że zwyczajnie nas na to nie stać" - wyjaśniał.

Mówiąc o swoich osiągnięciach, minister wskazał również na zatrzymanie komercjalizacji i prywatyzacji szpitali. "Już od lata tego roku ten proces nie jest możliwy. Myślę, że to jest zgodne z oczekiwaniami większości Polaków, którzy życzą sobie publicznej i jednocześnie dobrze działającej służby zdrowia" - powiedział.

Reklama

Podkreślił również, że przez ostatni rok ministerstwo było "miejscem nieustannych spotkań, narad i powoływanych do pracy zespołów". Zaznaczył, że w pracach tych zespołów uczestniczyli m.in. przedstawiciele związków zawodowych, samorządów, uczelni wyższych oraz organizacji pracodawców. "Stałymi gośćmi w ministerstwie zdrowia są także przedstawiciele organizacji pacjenckich" - dodał. Wskazał, że pacjenci przede wszystkim oczekują mniejszych ograniczeń w dostępie do dobrej i bezpiecznej służby zdrowia. Zaznaczył, że nie należy oczekiwać, że zmiany w skomplikowanym systemie ochrony zdrowia będą przeprowadzone z łatwością i natychmiast.

"To jest niezwykle ważne, by przy reformach, które przygotowujemy i wprowadzamy, to wszystko odbywało się gdzieś w ciszy, z tyłu, tak by człowiek chory, potrzebujący pomocy, zupełnie nie odczuwał jakichkolwiek perturbacji, zaburzeń, a jedynie zmiany na lepsze. Mam nadzieję, że to nam się udaje" - ocenił.

Po objęciu kierownictwa resortu zdrowia Radziwiłł zapowiedział utworzenie "narodowej służby zdrowia" finansowanej z budżetu (NFZ ma być zlikwidowany z początkiem 2018 r.). W przyszłości dostęp do opieki zdrowotnej ma przysługiwać wszystkim obywatelom RP stale mieszkającym w kraju (w pierwszej kolejności taki powszechny dostęp będzie wprowadzony w podstawowej opiece zdrowotnej).

Utworzona ma być także sieć szpitali, które będą finansowane ryczałtem obejmującym całość opieki (nie będą już więc rozliczane pojedyncze procedury, jak w tej chwili). Zmiany obejmą też podstawową opiekę zdrowotną (POZ) - opiekę nad pacjentem będzie sprawował zespół składający się z lekarza, pielęgniarki i położnej; pilotaż nowej POZ ma być wprowadzany w połowie przyszłego roku.

Planowany jest także stopniowy wzrost finansowania systemu ochrony zdrowia od 2018 r., tak by w 2025 r. osiągnął on poziom 6 proc. PKB (obecnie jest to 4,38 proc.).