Sejm na obecnym posiedzeniu zajmie się rządowym projektem ustawy "Za życiem" oraz projektem ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego - zdecydowali w czwartek posłowie.

Projekt ustawy "Za życiem" przewiduje m.in., że z tytułu urodzenia ciężko chorego dziecka przysługiwać będzie jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Trafił on do Sejmu w środę, w czwartek rano zajęła się nim sejmowa komisja.

W projekcie zapisano też, że Rada Ministrów do 31 grudnia 2016 r. przyjmie program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", opracowany na podstawie odrębnych przepisów. Jak czytamy w projekcie, program dotyczy w szczególności: wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; opieki, w tym paliatywnej lub rehabilitacji dzieci posiadających odpowiednie zaświadczenie, wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej oraz pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym mieszkaniowych. Program może być również skierowany do rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, o którym mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Reklama

Projekt ustawy o statusie sędziów TK był punktem spornym posiedzenia. Wprowadza on m.in. jawność oświadczeń majątkowych sędziów TK i generalną barierę 70 lat, aby sędzia TK mógł orzekać. Projekt ws. statusu sędziów trafił do Sejmu od koniec września; opracowano go na podstawie zaleceń zespołu ekspertów, powołanego przez marszałka Sejmu.

PO wnosi o odrzucenie projektu. W połowie października komisja sprawiedliwości i praw człowieka zarekomendowała Izbie uchwalenie projektu. Po burzliwej dyskusji odrzucono wtedy poprawki PO i Nowoczesnej.