Na rachunku obrotów bieżących nadwyżka bez uwzględniania czynników sezonowych wyniosła zaś 23,6 mld euro wobec nadwyżki 33,8 mld euro miesiąc wcześniej, po korekcie z 31,5 mld euro - podał EBC. (PAP)