W Polsce działa obecnie ponad 120 teatrów publicznych prowadzonych przez samorządy - 70 scen dramatycznych, 26 lalkowych, 10 muzycznych oraz 9 oper, poza tym około 400 teatrów offowych i 160 teatrów prywatnych. Brak jest odgórnych ustaleń regulujących stosunki pomiędzy aktorami a organami prowadzącymi teatry w takich kwestiach, jak wysokość zarobków, urlopy, czas zatrudnienia.

„Sprawa układów zbiorowych regulujących pracę artystów scenicznych to zaniedbanie naszej transformacji (…) W Polsce niemożliwy jest do zbudowania dialog, w sensie negocjacji, bo nie ma właściwej reprezentacji zarówno pracodawców, jak i środowisk artystycznych. Nie są to partnerzy do budowania rezultatów, jakim są układy zbiorowe” - mówił Olgierd Łukaszewicz, prezes Związku Artystów Scen Polskich, na piątkowej konferencji prasowej we Wrocławiu.

Uczestnicy forum chcą przyjrzeć się jak wygląda sytuacji środowiska artystycznego w innych krajach europejskich. Liczą na wskazanie wzorców, w tym układów zborowych regulujących relacje pracobiorców i pracodawców, które będzie można wykorzystać, tworząc gwarancję poprawy sytuacji socjalnej polskich artystów.

Reklama

„W Niemczech na przykład w dokumentach regulujących relację pracodawców i artystów przewidziana jest gaża. W Polsce tego nie ma. Gaża zależy od repertuaru, od tego czy przedstawienia są ambitne czy rozrywkowe” - mówił Łukaszewicz.

Prezes ZASP dodał, że chciałby, aby forum zakończyło się „puentą”, która skierowana zostanie do rządzących. Podkreślił, że obowiązujące dziś rozwiązania prawne praktycznie uniemożliwiają stworzenie mechanizmów negocjacji, stałych konsultacji i gwarancji bezpieczeństwa socjalnego artystów.

Na Europejskim Forum ZASP spotkają się przedstawiciele krajów, gdzie obowiązuje model kultury teatralnej porównywalny do obowiązującego w Polsce. Organizatorzy spodziewają się gości m.in. z Hamburga, Sztokholmu, Kopenhagi, Wiednia, Pragi i Budapesztu.

Zaproszeni goście z Austrii, Danii, Niemiec i Szwecji przedstawią sytuację artystów w swoich krajach, zaprezentują też obowiązujące w ich krajach układy zbiorowe: role związków zawodowych, ich wpływ na politykę kulturalną i model teatru publicznego, a także określą pejzaż scen prywatnych i alternatywnego offu w swoich krajach. Podczas forum analizowane też będą wyniki ankiety „Artysto scen polskich, powiedz nam, z czego żyjesz”.

W Europejskim Forum ZASP uczestniczyć będą przedstawiciele Związku Zawodowego Aktorów Polskich, „Solidarności” Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury, Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów oraz Unii Polskich Teatrów. Forum odbywać się będzie w ramach imprez Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i pod patronatem Komisji Europejskiej.(PAP)