Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca 2016 r. wyniosło 898 mld 988,8 mln zł, co oznacza, że wzrosło o 8 mld 274,2 mln zł (0,9 proc.) w ciągu miesiąca i o 64 mld 438,2 mln zł (7,7 proc.) od początku roku - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Finansów.

Resort tłumaczył, że wzrost zadłużenia w czerwcu 2016 r. był głównie wypadkową finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+8,0 mld zł) - w tym deficytu budżetu państwa (+5,2 mld zł), osłabienia złotego (+4,4 mld zł) oraz zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-4,0 mld zł).

MF precyzowało też, że złoty osłabił się w czerwcu o 1 proc. wobec euro, 1,1 proc. wobec dolara, 2,5 proc. wobec franka szwajcarskiego i o 9,1 proc. wobec jena japońskiego.

Wzrost zadłużenia od początku roku był głównie wynikiem: zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+28,7 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, finansowania deficytu budżetu państwa (+18,7 mld zł) oraz osłabienia złotego (+12,9 mld zł) - przekazało ministerstwo.

Od początku roku złoty stracił 3,8 proc. wobec EUR, 2,0 proc. wobec USD, 3,3 proc. wobec CHF i o 19,4 proc. wobec JPY - dodało.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w czerwcu 2016 r. zwiększyło się o 3,9 mld zł. Zadłużenie w walutach obcych w czerwcu 2016 r. zwiększyło się zaś o 4,3 mld zł.

Od początku 2016 r. zadłużenie krajowe Skarbu Państwa wzrosło o 49,0 mld zł. W tym samym okresie zadłużenie nominowane w walutach obcych zwiększyło się o 15,5 mld zł, co było wypadkową: spadku długu w EUR (-0,6 mld EUR) i w CHF (-0,4 mld CHF), wzrostu zadłużenia w USD (+1,8 mld USD) oraz osłabienia złotego (+12,9 mld zł) - podkreślił resort finansów. (PAP)