Media w Portugalii w licznych podsumowaniach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie podkreślają gościnność Polaków, powołując się na relacje portugalskich uczestników zaskoczonych dużą otwartością gospodarzy spotkania mimo trudnej historii ich kraju.
Reklama

Największa portugalska rozgłośnia radiowa - Radio Renascenca - przypomina, że już w dniach poprzedzających ŚDM, spędzonych w diecezjach, Portugalczycy mogli zobaczyć codzienne życie w Polsce. Korespondenci stacji wskazują, że w kraju goszczącym tegoroczną imprezę nie brakuje miejsc pamięci, a jego mieszkańcy wciąż żyją wspomnieniami o trudnej historii kraju.

Na "niełatwą przeszłość" Polski zwraca uwagę katolicka agencja prasowa Ecclesia. Cytuje wypowiedź dwudziestokilkuletniego pielgrzyma z Porto, Joao Silvy, który mieszkańców Polski postrzega jako osoby niezwykle otwarte. "Choć są bardzo odmienni od nas, (Polacy) mają w sobie bardzo dużo otwartości. Ich gościnność niezwykle mnie zaskoczyła. Myślałem, że naród tak bardzo doświadczony przez historię jest zdystansowany wobec obcych” - powiedział Portugalczyk, który wcześniej uczestniczył już w ŚDM w Madrycie.

Dziennik "Diario de Noticias", jedna z najbardziej opiniotwórczych gazet w Portugalii, wskazuje na dobrą organizację ŚDM. Przypomina, że tłumy pielgrzymów, jakie przybyły do Krakowa z ponad 180 państw świata, nadały wiele życia temu miastu. Zaznacza, że zakończone w niedzielę wydarzenie religijne było bezpieczne mimo panujących w Europie obaw przed zamachami terrorystycznymi podczas imprez masowych.

"Diario de Noticias" również podkreśla polską gościnność, a jako jej przykład podaje rodzinę Wolskich z województwa małopolskiego, która gościła w namiotach na terenie swej posesji 300 pielgrzymów przybyłych na ŚDM.

Dziennikarze lizbońskiej gazety wskazują, że zarówno przygotowania, jak i przebieg imprezy w Krakowie potwierdziły, że Kościół katolicki ma silną pozycję w Polsce i wciąż jest szanowany w społeczeństwie. "Księża, na długo przed wyborem Karola Wojtyły na papieża, bronili w Polsce dysydentów. Kościół był bastionem polskości, kiedy kraj znajdował się pod zaborami Rosji, Prus i Austrii i gdy przez ponad 120 lat walczył o niepodległość" - przypomina dziennik.

Portugalskie media odnotowują, że dzięki tegorocznym ŚDM wielu młodych mogło doświadczyć powszechności Kościoła, a także przekonać się o ciągłości jego przywództwa. Odnotowują, że instytucja papiestwa jest wciąż popularna wśród młodzieży.

"W ponad 30 lat od inauguracji ŚDM młodzi ludzie nadal masowo biorą udział w tej imprezie. Wydaje się, że mimo upływu czasu niewiele się zmieniło. Wprawdzie nie ma już Jana Pawła II, ale jest za to nie mniej charyzmatyczny Franciszek, którego młodzież słucha równie uważnie, co papieża z Krakowa" - odnotowała telewizja RTP.