Senacka komisja spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą jednogłośnie przyjęła w piątkowym głosowaniu pozytywną opinię wobec projektu budżetu kancelarii Senatu na 2017 r. w części dotyczącej opieki nad Polonią. Senat chce przeznaczyć na ten cel 75 mln zł.

Środki z tej części budżetu mają być przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji i środowisk polonijnych, realizowane przez fundacje (40,5 mln zł), stowarzyszenia (33 mln 750 tys. zł) i inne podmioty pozarządowe (750 tys. zł).

Oprócz tego - jak zapowiedział na posiedzeniu komisji spraw emigracji i łączności z Polakami szef kancelarii Senatu Jakub Kowalski - Senat na bieżące cele związane ze współpracą marszałka, komisji oraz poszczególnych senatorów ze środowiskami polonijnymi planuje wydać 1 mln 390 tys. zł. Chodzi m.in. o na organizowanie "spotkań, konferencji, konsultacji i seminariów z przedstawicielami Polonii mających na celu współpracę wsparcie i aktywizację środowisk Polonijnych oraz monitorowanie kondycji diaspory polskiej w różnych regionach świata".

Kowalski podkreślił, że ostateczny podział środków zostanie przyjęty przez kancelarię po określeniu przez prezydium Senatu kierunków i priorytetów działania Izby na rzecz Polonii i Polaków za granicą w 2017 r. "Przed tymi decyzjami nie można mówić o szczegółach i konkretnych kierunkach" - zaznaczył.

Przedstawiając na posiedzeniu komisji projekt budżetu na opiekę nad Polonią szef kancelarii Senatu zwrócił ponadto uwagę, że przyjęcie propozycji dot. poziomu środków przeznaczonych na opiekę nad Polonią w 2017 r. oznaczałoby wzrost tej kwoty o 47,9 proc. w porównaniu z tą, która została przeniesiona z budżetu MSZ do budżetu kancelarii Senatu w 2016 r. Byłby to zarazem powrót do kwoty, jaką na cele polonijne miał w swojej dyspozycji Senat w 2011 r., przed przeniesieniem opieki nad Polonią do MSZ.

"Będzie - przy różnych ograniczeniach budżetowych (...) - wielkim sukcesem, jeżeli my osiągniemy 75 mln i to przejdzie, bo to jest (na razie tylko) nasz wniosek (...). Zwiększenie naszego budżetu (...) (oznacza, że) naprawdę bardzo dużo moglibyśmy zrobić w stosunku do tego, co mamy dzisiaj" - oceniła przewodnicząca komisji Janina Sagatowska (PiS).

Senat sprawował pieczę nad Polonią od 1989 r.; w 2012 r. pieniądze z budżetu na współpracę z Polakami za granicą przekazano Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Obecnie środki te wracają do dyspozycji Senatu - w 2016 r. są wydawane zgodnie z wynikami rozpisanego przez MSZ konkursu, od 2017 r. ma nimi zarządzać Senat. (PAP)