Prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło oraz Paweł Kukiz są liderami rankingu zaufania - wynika z lipcowego sondażu CBOS. Największą nieufnością obdarzamy Janusza Korwin-Mikkego, Antoniego Macierewicza, Jarosława Kaczyńskiego i Grzegorza Schetynę.

Jak podkreśla CBOS początek wakacji okazał się korzystny dla polityków, przede wszystkim poprawiły się oceny przedstawicieli obozu rządzącego. Analogiczne zmiany dotknęły rankingu polityków pod względem deklarowanej nieufności. Zmniejszył się odsetek mówiących o nieufności w stosunku do większości przedstawicieli obecnej władzy.

Zaufanie do prezydenta zadeklarowało 62 proc. ankietowanych i są to najlepsze z dotąd rejestrowanych ocen Andrzeja Dudy. W stosunku do czerwca zaufanie do prezydenta wzrosło o 4 punkty procentowe i jednocześnie o 3 punkty (do 24 proc.) zmalała grupa badanych, którzy mu nie ufają.

Premier Beata Szydło cieszy się 54 proc. zaufaniem. Również premier odnotowała wzrost zaufania o 4 punkty i spadek nieufności o 3 punkty (do 29 proc.). Lipcowe notowania szefowej rządu także okazują się najlepszymi z dotychczasowych jej ocen.

Jak zaznacza CBOS Paweł Kukiz jest jedynym politykiem spoza obozu rządzącego, który spotkał się w tym miesiącu z nieco bardziej przychylną oceną badanych. Odsetek respondentów wyrażających do niego zaufanie wzrósł o 4 punkty procentowe do 48 proc. Kukizowi nie ufa 24 proc. badanych (spadek o 2 punkty proc.).

Według lipcowego sondażu największą nieufnością zostali obdarzeni: szef partii KORWIN Janusz Korwin-Mikke (53 proc., wzrost o 4 pkt. proc.), szef MON Antoni Macierewicz (48 proc., spadek o 1 punkt proc.), prezes PiS Jarosław Kaczyński (47 proc. spadek o 2 punkty proc.) i szef PO Grzegorz Schetyna 41 proc. (wzrost o jeden punkt proc.).

W rankingu zaufania na kolejnych miejscach po prezydencie, premier oraz Kukizie, znaleźli się: minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (42 proc. wzrost o 6 pkt. proc.) oraz lider PiS Jarosława Kaczyński (37 proc., wzrost o 1 pkt proc.). Ziobrze nie ufa 38 proc. respondentów (bez zmian).

Poprawę notowań odnotowali również wicepremier Mateusz Morawiecki (33 proc. deklarujących zaufanie, wzrost o 5 pkt. proc.) oraz Jarosław Gowin (32 proc., wzrost o 3 pkt. proc.). Morawieckiemu nie ufa 11 proc. badanych (spadek o 1 punkt proc.), a Gowinowi - 26 proc. (o 3 punkty proc. mniej w stosunku do czerwca).

Większym zaufaniem niż przed miesiącem cieszą się: szef MSWiA Mariusz Błaszczak (31 proc., wzrost o 3 pkt. proc.), minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski (30 proc., wzrost o 4 pkt. proc.), szef MON Antoni Macierewicz (30 proc., wzrost o 3 pkt. proc.). Błaszczakowi nie ufa 24 proc. badanych (spadek o 2 punkty proc.), a Waszczykowskiemu 21 proc. (spadek o 3 punkty).

Lider Nowoczesnej Ryszard Petru odnotował 33 proc. zaufanie (bez zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca); 31 badanych nie ufa mu (bez zmian). 27 proc. badanych ufa prezesowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi (również bez zmian); nie ufa mu 13 proc. (wzrost o 2 pkt. proc.)

Minister pracy i rodziny Elżbiecie Rafalskiej ufa 29 proc. (nieufność 11 proc.); wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu ufa 23 proc.; 18 proc. badanych mu nie ufa. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł odnotował 22 proc. zaufanie (wzrost o 2 pkt. proc.). Grupa ankietowanych, którzy mu nie ufają spadła o 6 punktów do 12 proc.

25 proc. pozytywnie odniosło się do lidera PO Grzegorza Schetyny (spadek o 1 pkt proc.).

Szef KORWiN Janusz Korwin-Mikke uzyskał deklaracje zaufania ze strony 21 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.).

Marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu ufa 19 proc. badanych.; 18 proc. deklaruje wobec niego nieufność. Marszałek Senatu cieszy się 15 proc. zaufaniem i 10 proc. nieufnością.

Przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty cieszy się 14 proc. zaufaniem (spadek o 1 pkt proc.), a lider KOD Mateusz Kijowski - 14 proc. (spadek o 2 pkt. proc.). Kijowskiemu nie ufa 18 proc. badanych (bez zmian) a Czarzastemu 17 proc..

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 30 czerwca – 7 lipca 2016 roku na liczącej 983 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.