Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła o 265 tys., podczas gdy miesiąc wcześniej spadła o 6 tys., po korekcie.

Stopa bezrobocia w USA w czerwcu wyniosła 4,9 proc., wobec 4,7 proc. w maju - podał amerykański Departament Pracy.

Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się stopy bezrobocia w USA na poziomie 4,8 proc. oraz że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrośnie o 180 tys. wobec 38 tys. w maju przed korektą, a w sektorze prywatnym wzrośnie o 170 tys. wobec wzrostu o 25 tys. miesiąc wcześniej przed korektą.

Departament Pracy podał również, że wskaźnik zatrudnienia, określający jaki odsetek ludności w wieku produkcyjnym pracuje zawodowo, wyniósł w czerwcu 62,7 proc. wobec 62,6 proc. miesiąc wcześniej.

Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w czerwcu o 0,1 proc. mdm, po wzroście o 0,2 proc. miesiąc wcześniej. Tutaj spodziewano się w czerwcu odczytu plus 0,2 proc. (PAP)