Nowy odcinek przedłużający częstochowską Aleję Bohaterów Monte Cassino oraz przebudowa drogi nr 908 w granicach Częstochowy poprawią w II poł. 2018 r. wyjazd z tego miasta w stronę Tarnowskich Gór oraz dojazd do budowanej autostrady A1 – przy węźle Częstochowa-Południe.

W poniedziałek umowę na realizację samorządowej inwestycji podpisali dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu Mariusz Sikora oraz prezes wyłonionego wykonawcy, firmy Drog-Bud, Zdzisław Nowak.

Zgodnie z zamierzeniem kończąca się obecnie przy ul. Jagiellońskiej Aleja Bohaterów Monte Cassino zostanie przedłużona do zbiegu istniejących ulic Sabinowskiej i Dźbowskiej (w ciągu drogi nr 908). Ten liczący 1830 m odcinek, podobnie jak istniejący fragment Alei, będzie miał dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdą stronę.

Za kończącym tę część inwestycji rondem jednojezdniowa trasa wylotowa na Tarnowskie Góry pobiegnie obecnym śladem drogi nr 908 (ulicami Dźbowską, Powstańców Warszawy i Gościnną). Praktycznie aż do granic miasta zostaną one jednak zmodernizowane – na długości ok. 4,8 km, a wzdłuż nich powstanie nowa infrastruktura m.in. dla pieszych i rowerzystów, zatoczki autobusowe itp.

Jak przekazał PAP rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu Maciej Hasik, cały ten ciąg komunikacyjny stanie się wygodnym połączeniem południowo-zachodniej części Częstochowy z powstającą już autostradą A1 Częstochowa (wraz z obwodnicą miasta) – Pyrzowice. Jednocześnie znacznie odciąży Stradom i Dźbów – dwie dzielnice dotąd nieco oderwane komunikacyjnie od centrum.

Termin realizacji całej inwestycji, okres lato-jesień 2018 r., powinien zbiec się z końcówką prac Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy budowie tej części autostrady A1. Na przebudowywanej drodze 908, przy rogatkach miasta, powstanie węzeł autostradowy Częstochowa Południe. Oba przedsięwzięcia muszą zostać skoordynowane: budowane przez GDDKiA rondo węzła przetnie obecny ślad drogi 908.

Początkowo całą miejską inwestycję oszacowano na 124,1 mln zł – taką wartość zgłoszono do konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 związanego z budową i remontem dróg wojewódzkich. Projekt został wybrany do dofinansowania w drugiej połowie kwietnia br. - z przewidywaną kwotą wsparcia 66,4 mln zł (nieco ponad 50 proc. szacowanej wartości).

W toku procedur przetargowych okazało się jednak, że faktyczny koszt realizacji będzie znacznie niższy. W postępowaniu na wykonawcę inwestycji sześć firm złożyło bowiem oferty w przedziale cenowym 38-55 mln zł. Wygrał Drog-Bud, z ceną 38,3 mln zł. Oznacza to, że całe przedsięwzięcie, wraz z tzw. inżynierem kontraktu, zamknie się w kwocie ok. 40 mln zł. Dofinansowanie z RPO będzie mogło sięgnąć 85 proc. wartości. (PAP)