Zaplanowany na 27 czerwca br. przetarg zamiany obligacji skarbowych zostaje odwołany w związku ze zwiększoną zmiennością rynkową spowodowaną wynikami referendum w Wielkiej Brytanii - podał w piątek resort finansów.

"Jednocześnie znaczące zaawansowanie procesu finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 2016 r., które kształtuje się na poziomie 70 proc. oraz wysoki stan rezerwy płynnych środków (ok. 60 mld zł wg stanu na koniec maja) pozwala na ograniczenie podaży obligacji skarbowych w najbliższym okresie, w zależności od sytuacji rynkowej" - podało ministerstwo. (PAP)