Polska ubiega się o organizację Expo 2022. W środę wicepremier, minister kultury Piotr Gliński i prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zgłosili w Międzynarodowym Biurze Wystaw w Paryżu kandydaturę Łodzi. Tematem wiodącym łódzkiego Expo ma być kompleksowa rewitalizacja obszarów miejskich.

"Rząd Polski podjął decyzję o zaangażowaniu w projekt i kontynuacji planów, które zostały zmaterializowane w postaci przekazania listu notyfikacyjnego do Międzynarodowym Biurze Wystaw (BIE). To decyzja przełomowa dla Polski, ponieważ byłoby to pierwsze Expo w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Z uwagi na specyfikę tej wystawy byłby to wielki bodziec rozwojowy dla Polski i dla Łodzi – miasta, które potrzebuje rewitalizacji" - podkreślił Gliński podczas briefingu w siedzibie BIE.

Jako temat wiodący Expo 2022 Gliński zaproponował kompleksową rewitalizację terenów miejskich; ideę odzwierciedlać ma hasło "City Re:Invented".

Jak wyjaśnił wicepremier złożenie notyfikacji jest początkiem formalnej drogi do organizacji Expo; od momentu wpłynięcia zgłoszenia potencjalni kontrkandydaci mają pół roku na złożenie swoich aplikacji. Potem nastąpi rok rywalizacji, a decyzja BIE zapadnie jesienią 2017 r.

W opinii Glińskiego projekt rewitalizacyjny ma szczególne znaczenie dla Łodzi, gdyż – jak się wyraził - nie będzie to sztuczna wystawa budowana na obrzeżach miasta od podstaw, lecz wystawa ulokowana w centrum miasta i ponad 80 proc. budynków, zawartych w projekcie, będzie potem służyć mieszkańcom; część zostanie skomercjalizowana, aby odzyskać zainwestowane fundusze.

"Rewitalizacja jest wielkim bodźcem rozwojowym; jeśli chodzi o rozwój cywilizacyjny, a także społeczny i kulturowy. To nie tylko budynki i przestrzeń, lecz efekty społeczne i kulturowe" - mówił Gliński.

Wicepremier zaznaczył, że zbyt wcześnie jest mówić o pieniądzach, jakie z budżetu państwa zostaną przekazane na organizację Expo. „Są pewne przymiarki, studium wykonalności, ale decyzja rządu jest teraz taka, by w ciągu pół roku zweryfikować założenia i dotychczasowe obliczenia; wprowadzić je np. do funduszy UE, do różnych ścieżek finansowych” - wyjaśnił.

Zdaniem Glińskiego do 40 proc. zainwestowanych w Expo środków ma szansę na późniejsze skomercjalizowanie. Wicepremier wyraził opinię, że inwestycje powinny zwrócić się także w postaci efektów społecznych i cywilizacyjnych dla Łodzi.

Ambasador Polski Andrzej Byrt przypomniał, że po zgłoszeniu kandydatury do organizacji Expo, Polska – za pośrednictwem swoich przedstawicieli na całym świecie - będzie szukała sojuszników do poparcia w głosowaniu w BIE. Wielka akcja promująca polską kandydaturę już się rozpoczęła i potrwa ok. rok.

„Zaczyna się długa i ciężka droga; ale ja jestem optymistką, jestem silna siłą naszych mieszkańców, którzy uwierzyli w Łódź i chcą zmian w mieście. Z badań wynika, że 90 proc. populacji Łodzi pragnie tej imprezy; rzadko zdarza się tak duże poparcie społeczne” - podkreśliła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Według Zdanowskiej przygotowanie aplikacji dla BIE zajęło ok. 10 miesięcy intensywnej pracy. "Jeżeli inne państwa nie realizują już projektu związanego z aplikacją, będzie im trudno przygotować ją w pół roku" - wyjaśniła.

Sekretarz generalny BIE Vincent Loscertales, który dwa lata temu odwiedził Łódź, uważa, że miasto może już teraz pochwalić się udanymi przykładami rewitalizacji, np. Manufakturą. Jego zdaniem Expo byłoby ważnym wydarzeniem dla miasta, które przechodzi bardzo szybki proces transformacji.

"To, co miałoby być zrobione dla Expo i tak powinno być w Łodzi zrobione. Jednak Expo pobudzi działalność gospodarczą i da miastu – zwłaszcza jego młodym, wykształconym mieszkańcom – okazję do poprawy jakości życia" - zaznaczył.

Międzynarodowe Biuro Wystaw (franc. Bureau International des Expositions – BIE) jest organizacją skupiającą przedstawicieli 169 krajów, przyznającą prawo do organizacji wystaw światowych.

International Expo, czyli tzw. małe Expo, są organizowane co pięć lat między wystawami światowymi i mają tematykę ograniczoną do jednego konkretnego problemu. Ich atrakcją są pawilony przygotowane przez uczestników, np. kraje, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe.

Jeśli Łódź uzyska prawo do organizacji Expo, to – według studium wykonalności przygotowanego przez Deloitte - w 2022 r. miasto odwiedzi przeszło 8 mln gości w ciągu 3 miesięcy trwania wydarzenia. Na obszarze tzw. Nowego Centrum Łodzi powstanie teren wystawy obejmujący 25 ha oraz infrastruktura transportowa konieczna do obsłużenia Expo.

Z Paryża Agnieszka Grzelak-Michałowska(PAP)