Artykuł w tej sprawie, będący efektem dwumiesięcznej kontroli, został opublikowany w środę na stronie internetowej komisji.

Oceniono w nim, że działacze partyjni z wydziału propagandy nie poczuwają się do odpowiedzialności, jaka ciąży na nich z racji obowiązku pracy ideologicznej na rzecz partii. W rezultacie chińska sztuka nie podejmuje w wystarczającym zakresie tematów socjalistycznych, a myśl polityczna komunizmu nie jest odpowiednio ujęta w programach nauczania uniwersyteckiego.

Również w sferze informacji propaganda partyjna nie jest dość skuteczna. Dotyczy to zwłaszcza nowych mediów internetowych, w których - jak podkreślono w artykule - próżno szukać poprawnego wdrożenia pełnej, wciąż obowiązującej zasady całkowitej kontroli partii nad mediami.

W artykule pada apel o uczynienie oficjalnej propagandy bardziej przyciągającą i skuteczną.

Komunistyczna Partia Chin nie toleruje wyrażania niezależnych poglądów, stąd prasa, internet, radio i telewizja są poddane ścisłej kontroli. Wiele zachodnich stron internetowych jest blokowanych, a armia cenzorów na bieżąco nadzoruje dyskusje prowadzone na chińskich portalach społecznościowych.

Prezydent Xi Jinping w lutowym przemówieniu mającym zdyscyplinować państwowe media powiedział, że muszą one ściśle przestrzegać rozkazów wydziału propagandy KPCh.(PAP)