"Na Komitecie Stałym najważniejszym dokumentem, nad którym pracujemy jest obecnie prawo wodne. Jest to niezwykle obszerny dokument. Poprzednia koalicja 4 lata pracowała nad nim i nie zdążyła go przyjąć. Realizując dyrektywę wodną, musimy wprowadzić również opłaty za wodę, aby zacząć ją oszczędzać" - powiedział Kowalczyk podczas posiedzenia Rady Ministrów.

Według niego, wysokość opłat zaproponowanych przez resort środowiska ulegnie korekcie, a prace nad ustawą powinny zakończyć się w ciągu 2 tygodni.

Pod koniec kwietnia Ministerstwo Środowiska podało, że pracuje nad ustawą o prawie wodnym. Jak wówczas informowano, zmiany mają dotyczyć podmiotów, które pobierają więcej niż pięć metrów sześciennych wody dziennie.

Reklama

Kowalczyk dodał, że na dzień 18 listopada ub.r. było 30 ustaw związanych z prawem unijnym, nad którymi prace były już rozpoczęte lub w ogóle nie były zapoczątkowane. "Ich niewdrożenie groziło sankcjami finansowymi, a w niektórych przypadkach zatrzymaniem funduszy unijnych. Przez ten okres udało nam się 18 ustaw zrealizować. Pozostało 12, nad którymi intensywnie pracujemy" - dodał minister.

Łącznie Komitet Stały Rady Ministrów prowadzi prace nad 282 dokumentami, w tym były m.in. rozporządzenia i ustawy.
"W tym okresie było 78 ustaw z tego 52 ustawy są już w Sejmie. Dodatkowo 7 ustaw jest przyjętych przez RM i jest przed skierowaniem do Sejmu. Z kolei 5 przed wpłynięciem do komitetu a nad 11 komitet pracuje" - podsumował Kowalczyk.