"Na Komitecie Stałym najważniejszym dokumentem, nad którym pracujemy jest obecnie prawo wodne. Jest to niezwykle obszerny dokument. Poprzednia koalicja 4 lata pracowała nad nim i nie zdążyła go przyjąć. Realizując dyrektywę wodną, musimy wprowadzić również opłaty za wodę, aby zacząć ją oszczędzać" - powiedział Kowalczyk podczas posiedzenia Rady Ministrów.

Według niego, wysokość opłat zaproponowanych przez resort środowiska ulegnie korekcie, a prace nad ustawą powinny zakończyć się w ciągu 2 tygodni.

Pod koniec kwietnia Ministerstwo Środowiska podało, że pracuje nad ustawą o prawie wodnym. Jak wówczas informowano, zmiany mają dotyczyć podmiotów, które pobierają więcej niż pięć metrów sześciennych wody dziennie.

Kowalczyk dodał, że na dzień 18 listopada ub.r. było 30 ustaw związanych z prawem unijnym, nad którymi prace były już rozpoczęte lub w ogóle nie były zapoczątkowane. "Ich niewdrożenie groziło sankcjami finansowymi, a w niektórych przypadkach zatrzymaniem funduszy unijnych. Przez ten okres udało nam się 18 ustaw zrealizować. Pozostało 12, nad którymi intensywnie pracujemy" - dodał minister.

Łącznie Komitet Stały Rady Ministrów prowadzi prace nad 282 dokumentami, w tym były m.in. rozporządzenia i ustawy.
"W tym okresie było 78 ustaw z tego 52 ustawy są już w Sejmie. Dodatkowo 7 ustaw jest przyjętych przez RM i jest przed skierowaniem do Sejmu. Z kolei 5 przed wpłynięciem do komitetu a nad 11 komitet pracuje" - podsumował Kowalczyk.