Dialog Polski i Komisji Europejskiej ws. praworządności oraz stanowienia lepszego prawa - to najważniejsze zagadnienia poruszone podczas wtorkowej rozmowy wicepremiera Mateusza Morawieckiego i wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa, wynika z komunikatu MR.

"Polska jest ważnym partnerem w Europie i chce nadal zwiększać swoją rolę i obecność. Deklarujemy gotowość do dialogu w kluczowych dla UE sprawach, w tym z instytucjami Unii Europejskiej w kwestii praworządności. Polski rząd otrzymał demokratyczny mandat od wyborców, by przeprowadzić kluczowe reformy w naszym kraju. Zależy nam z tego względu na jak największym zaufaniu partnerów UE do naszych działań" – podkreślił, cytowany w komunikacie, wicepremier Morawiecki. "Spotkanie z komisarzem Timmermansem oceniam bardzo dobrze, to była rzeczowa rozmowa w duchu dialogu, przy zrozumieniu intencji polskiego rządu do proponowanych i realizowanych zmian" - dodał.

Z kolei wiceprzewodniczący Timmermans - według resortu rozwoju - "bardzo mocno podkreślił aktywną rolę polskiego rządu w Europie i jego praworządną legitymację do sprawowania władzy". "Intencją Komisji Europejskiej nie jest narzucanie Polsce rozwiązań w sprawach wewnętrznych. Chcemy współpracować z Polską i prowadzić konstruktywny dialog, a obie strony są zainteresowane poszukiwaniem różnych elementów ewentualnego kompromisu w obszarze praworządności" – stwierdził Timmermans, cytowany w komunikacie resortu rozwoju.

Uczestnicy spotkania - jak czytamy - "wyraźnie zadeklarowali chęć prowadzenia dalszych rozmów i prowadzenia dwustronnych kontaktów, dostrzegając szeroką płaszczyznę do współpracy gospodarczej, w szczególności przy eliminowaniu nieprawidłowości podatkowych".

Wicepremier Morawiecki podczas spotkania przedstawił także działania Ministerstwa Rozwoju dotyczące poprawy jakości prawa gospodarczego. Wskazał, że trwają prace m.in. nad projektem „Konstytucji dla biznesu”. "Jej celem jest zmiana postaw i świadomości w relacjach państwo – przedsiębiorca, wzmocnienie gwarancji wolności i praw przedsiębiorców oraz uporządkowanie zasad prawa gospodarczego, w celu poprawy konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki" – wyjaśnił.

Wtorkowa wizyta Timmermansa w Warszawie ma związek z prowadzoną przez KE wobec Polski procedurą ochrony praworządności, której celem jest zbadanie, czy sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego nie zagraża zasadom praworządności. Timmermans, poza Morawieckim, spotkał się również z ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim, ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą i prezesem TK Andrzejem Rzeplińskim. (PAP)