Rząd przygotował specustawę w związku z organizacją wizyty papieża w Krakowie. Światowe Dni Młodzieży (ŚDM), które odbędą się latem 2016 r., nie są pierwszą dużą imprezą organizowaną w Polsce.
Reklama

Jednak zdaniem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów „w odniesieniu do wydarzeń o charakterze religijnym, choćby tak licznych i złożonych jak organizacji ŚDM, nie stosuje się przepisów ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych”. W tej ustawie wprost nie ma takiego wyłączenia.

– W piśmiennictwie wskazuje się raczej, że przepisów ustawy nie stosuje się do takich wydarzeń jak msze, pogrzeby czy procesje , ale też trudno uznać ŚDM jako imprezę artystyczno-rozrywkową, o jakiej mowa w definicji imprezy masowej – tłumaczy Cezary Kąkol, autor komentarza do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Spec ustawa zwiększa w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia uprawnienia policji. Będzie ona mogła „pobierać, uzyskiwać, gromadzić, sprawdzać i wykorzystywać informację, w tym dane osobowe” zarówno o osobach stwarzających zagrożenia dla bezpieczeństwa, jak i osób zarejestrowanych jako uczestnicy ŚDM lub wolontariuszy współpracujący przy ich organizacji. Gromadzenie danych może się odbywać także bez wiedzy i zgody tych osób. – Zakres uprawnień policji w tym względzie jest bardzo szeroki i nie ogranicza się tylko do uczestników ŚDM, ale do każdego, kto może stwarzać jakieś zagrożenie. Przepisy w tym kształcie pozwalają potraktować każdego mieszkańca np. Krakowa jako osobę, którą może zainteresować się policja– mówi Wojciech Klicki z fundacji Panoptykon, który dodaje, że na szczęście w projekcie znalazł się zapis o usuwaniu w ten sposób gromadzonych danych do końca września 2016. Poza tym na wniosek Archidiecezji Krajowskiej policja będzie wydawać rekomendacje na temat osób, chcących zostać wolontariuszami. – Przy czym opinia ma charakter arbitralny i nie wymaga uzasadnienia. Osoba, której dotyczy, nawet nie dowie się, jakimi argumentami kierowała się policja odmawiając wydania rekomendacji – zwraca uwagę prawnik.

Do tego Straż Ochrony Kolei w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, będzie mogła przeszukiwać bagaże podróżnych w pociągach czy na dworcach. Uprawnienie takie ma jej przysługiwać od 18 lipca do 2 sierpnia, ale w projekcie nie wskazano, że chodzi tylko o pociągi zmierzające do Krakowa. SOK zyska więc prawo do przeszukań wszystkich pasażerów.

Projekt przewiduje też możliwość przyznania dotacji celowej na obsługę medialną tego wydarzenia dla Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Katolickiej Agencji Informacyjnej. Ma ona wynieść ok 18 mln zł.