W komunikacie podano, że Tomasz Rogala ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Wcześniej pełnił również funkcję wiceprezesa i członka zarządu Kompanii Węglowej.

ME poinformowało także, że prace przygotowawcze do powołania Polskiej Grupy Górniczej idą zgodnie z przyjętym harmonogramem.

"Pełniący obowiązki prezesa Tomasz Rogala zadeklarował, że będzie kontynuował dialog ze stroną społeczną, a także uczestniczył w pozyskiwaniu inwestorów do nowej spółki, która powstanie w maju" - napisano.

Krzysztof Sędzikowski został powołany na stanowisko prezesa w grudniu 2014 r.

Pod koniec sierpnia 2015 r. media podawały, że Sędzikowski rozważał złożenie rezygnacji z funkcji prezesa Kompanii w związku z przeciągającym się wówczas procesem poszukiwania inwestorów dla Nowej Kompanii Węglowej (NKW). KW podała jednak 31 sierpnia, że pozostanie on na stanowisku.

Pod koniec października 2015 r. Sędzikowski złożył jednak dymisję z zajmowanego stanowiska z dniem 31 grudnia 2015 r. W wyjaśnieniu swej decyzji wskazał m.in. na brak możliwości pozyskania inwestorów dla NKW. W drugiej połowie grudnia KW poinformowała, że Sędzikowski pozostanie jednak prezesem Kompanii Węglowej. Dodano wtedy, iż rząd planuje powołać NKW do końca I kw. 2016 r.