Amnesty International uważa, że Austria łamie prawa człowieka. Organizacja krytykuje politykę imigracyjną Wiednia i zarzuca jej naruszanie międzynarodowych konwencji.

Prawnicy Amnesty International przeanalizowali działania władz w Wiedniu dotyczące sposobów radzenia sobie z kryzysem imigracyjnym i doszli do wniosku, że Austria łamie prawo międzynarodowe. W szczególności chodzi o ostatnią decyzję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które ustaliło dzienny limit przyjmowanych wniosków o azyl wynoszący 80 podań.

Amnesty International przypomina, że kwestie azylu są regulowane przez Konwencję Genewską, która została ratyfikowana również przez Austrię. Jej zapisy nie przewidują takich pojęć jak "kwota" czy "limit podań". Dlatego zdaniem organizacji, Wiedeń dopuszcza się łamania praw człowieka.

Austriackie MSW odrzuciło krytykę i oświadczyło, że wszystkie rozwiązania dotyczące aktualnej polityki imigracyjnej są zgodne z prawem krajowym, unijnym i międzynarodowym. Jednocześnie politycy przypomnieli, że wprowadzenie ograniczeń w przyjmowaniu wniosków o azyl jest reakcją Wiednia na brak solidarności ze strony innych krajów Unii Europejskiej, które odmawiają przyjęcia części imigrantów.