Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza program "Rodzina 500 plus", później bez poprawek przyjął ją Senat. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta.

Ustawa zakłada, że świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko otrzyma każda rodzina, bez względu na dochody. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe - 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Program ma ruszyć w kwietniu. Wnioski należy składać w gminach, raz do roku.

Reklama

Projekt ustawy, zapowiadany przez PiS w kampanii wyborczej, przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.