Jeden z największych dzienników w Australii opublikował artykuł szefa polskiej dyplomacji. W ubiegłym tygodniu między innymi w prasie niemieckiej, włoskiej, szwedzkiej, czeskiej, duńskiej i austriackiej ukazał się tekst przygotowany przez ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego dotyczący sytuacji w Polsce oraz tego jakiej Unii chce Polska.

Dziennik The Australian jest pierwszym pozaeuropejskim pismem, które zainteresowało się artykułem polskiego ministra spraw zagranicznych. Jak mówi Piotr Buszta z polskiej ambasady w Canberze, tekst został opublikowany niemal w całości. W tym artykule Witold Waszczykowski przedstawia punkt widzenia Polski na główne wyzwania jakie stoją przed Unią Europejską. Minister wyjaśnia stanowisko Polski - pisze o jedności UE i wzmocnieniu wspólnej polityki zagranicznej - dodaje Buszta.

Dziennik The Australian jest jednym z najważniejszych pism w Australii. To opiniotwórcza gazeta, która interesuje się sprawami międzynarodowymi - dodaje Buszta. The Australian jest ogólnokrajowym pismem centro-prawicowym, znaczące jest to, że gazeta zainteresowała się sprawami europejskimi i polskim widzeniem Unii Europejskiej tłumaczy pierwszy sekretarz polskiej ambasady w Canberze.

Artykuł szefa polskiej dyplomacji ukazał się także na portalu polonijnym www.pulspolonii.com.