Berlin i Londyn - to kluczowe stolice, które zdaniem Zbigniewa Pisarskiego, prezesa Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego, pojawią się w expose szefa MSZ. Jutro w Sejmie Witold Waszczykowski przedstawi informację o kierunkach polskiej polityki zagranicznej.

Zbigniew Pisarski w rozmowie z IAR spodziewa się, że szef dyplomacji będzie akcentował znaczenie relacji polsko-niemieckich, które - jak mówi ekspert - doznały ostatnio uszczerbku. Dodatkowo minister Waszczykowski skupi się na relacjach polsko-brytyjskich - prognozuje prezes Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego.

„Myślę, że to będzie próba wyciągnięcia ręki do Wielkiej Brytanii, ażeby objęła swoistego rodzaju przewodnictwo na tak zwanym kierunku północno-wschodnim, można to nazwać roboczo Partnerstwem Północnym czy też półksiężycem. Niektórzy twierdzą, że może się on ciągnąć od Wielkiej Brytanii przez Wschód Europy aż po Rumunię” - wyjaśniał Zbigniew Pisarski, dodając, że taki sojusz miałby być swoistą powtórką idei Partnerstwa Wschodniego, zainicjowanego przez Polskę i Szwecję.

Zdaniem Zbigniewa Pisarskiego, szef MSZ podkreśli również znaczenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście polityki bezpieczeństwa. „Aczkolwiek będzie to nieco trudne z uwagi na to, że mamy w tym roku wybory prezydenckie w USA. Tym samym wszelkie postanowienia, które będą w relacjach z USA zawierane, będą poddane pewnego rodzaju weryfikacji wraz z upływem kadencji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast zakładam, że znaczenie Stanów Zjednoczonych dla polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa będzie ze wszech miar podkreślone” - stwierdził analityk.

W tym kontekście - w ocenie politologa - pojawi się również temat tegorocznego szczytu NATO w Warszawie. Zbigniew Pisarski przewiduje, że szef MSZ będzie starał się również tonować nastroje wokół sytuacji w Polsce. „Spodziewam się, że w expose ministra Waszczykowskiego znajdą się elementy potwierdzające przywiązanie Polski do wartości demokratycznych, praw człowieka, wolności mediów. Zakładam, że minister wykorzysta tę okazję, ażeby poprzez korpus dyplomatyczny, który będzie przysłuchiwał się jego expose, że Polska nie tylko te wartości ceni, ale i realizuje” - ocenił prezes Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego.

Sejmowe wystąpienie szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego ma rozpocząć się o 9 rano.