Pod koniec roku do dyrektorów wszystkich sądów apelacyjnych w Polsce zatwierdzony katalog tytułów prasowych, które mogą teraz kupować - informuje "Gazeta Wyborcza".

23 grudnia został unieważniony przetarg na dostawę prasy do sądów. Powodem unieważnienia przetargu dla sądów w 11 apelacjach było to, że "cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia".

W związku z tym wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki wysłał do dyrektorów wszystkich sądów w Polsce pismo, w którym wyraził zgodę na samodzielny zakup prasy. W zamkniętym katalogu znalazło się 146 tytułów. 140 pozycji to specjalistyczna prasa prawnicza. Oprócz tego sądy mogą kupować jeszcze "Nasz Dziennik", "Rzeczpospolitą", "Dziennik Gazetę Prawną", dziennik regionalny oraz "W sieci" oraz "Do rzeczy". Z zestawienia wypadła m.in. "Gazeta Wyborcza", "Newssweek" i "Polityka".

Ws. Gazet. Przez ostatnie lata preferencje miały "GW", "Newsweek" i "Polityka". Teraz w ramach pluralizmu wybraliśmy inne tytuły 1/2

— Patryk Jaki (@PatrykJaki) styczeń 11, 2016

2/2 To zawsze był katalog zamknięty. Nic się nie zmienia. Zawsze ktoś miał przywilej. Tylko my dbamy aby uprzywilejowani się zmieniali.

— Patryk Jaki (@PatrykJaki) styczeń 11, 2016