Platforma Obywatelska złoży jutro wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją znowelizowanej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Zapowiedział to poseł Cezary Grabarczyk po spotkaniu prezydium klubu PO. Wyjaśnił, że jutro zostaną zebrane podpisy posłów w tej sprawie.

Ustawa, po podpisaniu przez prezydenta i publikacji w Dzienniku Ustaw, weszła dziś w życie. Zakłada między innymi rozpatrywanie przez Trybunał spraw w kolejności wpłynięcia. Cezary Grabarczyk stoi na stanowisku, że to nie może być przeszkodą w ustaleniu konstytucyjności nowelizacji. "Sędziowie Trybunału podlegają konstytucji, dlatego uważam, że Trybunał będzie mógł zbadać zgodność tej ustawy z konstytucją także z pominięciem kolejki wynikającej z wpływu" - powiedział IAR Grabarczyk.

Nowelizacja ustawy o TK zakłada także między innymi orzekanie - co do zasady - w składzie pełnym, czyli 13 z 15 sędziów. Orzeczenia mają zapadać większością 2/3 głosów, a nie tak jak dotąd - zwykłą większością.

Sejm i Senat przyjęły ustawę w ubiegłym tygodniu. Liczne środowiska prawnicze, a także opozycja parlamentarna apelowała do prezydenta o niepodpisywanie ustawy i skierowanie jej do Trybynału Konstytucyjnego.

Platforma Obywatelska złożyła w ubiegłym tygodniu wniosek do Trybunału o zabezpieczenie ustawy, czyli nakazanie "zamrożenia" jej publikacji do czasu zbadania zgodności z ustawą zasadniczą. Ogłoszenie nowelizacji dziś w Dzienniku Ustaw w praktyce uniemożliwia podjęcie decyzji o zabezpieczeniu.