Podpis prezydenta pod ustawą o Trybunale Konstytucyjnym to cios dla demokracji w Polsce - uważa Kamila Gasiuk-Pihowicz z .Nowoczesnej. Andrzej Duda podpisał projekt, który tuż przed świętami przyjęły Sejm i Senat.

Nowelizacja zakłada między innymi orzekanie - co do zasady - w składzie pełnym, czyli 13 z 15 sędziów. Orzeczenia mają zapadać większością 2/3 głosów, a nie tak jak dotąd - zwykłą większością.

Kamila Gasiuk-Pihowicz uważa, że zmiany w Trybunale są zbyt szybkie i nie do końca przemyślane. Jej zdaniem, prezydent Duda powinien poprosić o zbadanie jej konstytucyjności rzez Trybunał - szczególnie, że budzi ona kontrowersje. Z kolei wdrażanie tak procedowanego prawa uderza w dobre imię Polski - dodaje rzeczniczka Nowoczesnej.

Przypomina też, że projekt ustawy o Trybunale krytykowało wiele środowisk prawniczych i społecznych. Ich uwagi nie były jednak brane pod uwagę przez rządzących. Posłanka zwraca uwagę, że oprócz przedstawicieli PiS, w tym prezydenta Dudy, nie ma gremiów prawniczych, które popierają zmiany w TK.

Ustawa - zgodnie z zawartym w niej zapisem - wejdzie w życie z dniem publikacji w "Dzienniku Ustaw".