Zgodnie z zawartym porozumieniem, strony zobowiązały się do podjęcia działań w celu zakończenia sporu zbiorowego.

"KKPS zobowiązuje się do nieprzeprowadzania akcji strajkowej, planowanej na dzień 18 grudnia 2015 r. w zakładach spółki oraz do zawieszenia i niewszczynania jakichkolwiek działań protestacyjnych i strajkowych do dnia 31 marca 2016 r." - napisano w raporcie.

Do tego czasu strony mają prowadzić rokowania, których celem jest doprowadzenie do "realizacji wystąpienia Okręgowego Inspektora Pracy z dnia 15 października 2015 r., dotyczącego wprowadzania zmian warunków wynagradzania w formie protokołów dodatkowych do zakładowego układu zbiorowego pracy".

Jednocześnie zawieszono do 31 marca wprowadzanie zmian organizacyjnych w spółce. Porozumiano się też w sprawie wycofania do końca tego roku wszystkich obowiązujących na dzień zawarcia porozumienia "decyzji dotyczących zwolnienia pracowników z obowiązku świadczenia pracy".