Naukowcy z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej i odkrywcy tzw. "złotego pociągu" przedstawili sprzeczne wyniki badań dotyczących istnienia składu kolejowego z czasów II wojny światowej. Według raportu autorstwa poszukiwaczy, pociąg istnieje, o czym świadczą anomalie ziemi. - W miejscu zajezdni, gdzie rozpoczyna się kompleks, który prowadzi w kierunku wiaduktu, jest ukryty pociąg - oświadczył Piotr Koper, prezentując badania przeprowadzone m.in. dwoma georadarami. - Tunel być może jest, ale pociągu z czasów II wojny światowej nie ma - mówił prof. Janusz Madej z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, omawiając wyniki badań specjalistów, przeprowadzonych tzw. metodą magnetyczną, wykorzystującą pomiary ziemskiego pola magnetycznego, oraz metodą grawimetryczną.