W kończącym się roku do Włoch przybyło 150 tysięcy cudzoziemców, którzy zamierzają zatrzymać się tam na dłużej. O ponad osiemdziesiąt procent spadła liczba osób, które szukają tam pracy. W Mediolanie opublikowano dziś raport na temat imigrantów.

Liczbę imigrantów szacuje się na sześć milionów. Dwie trzecie posiada zezwolenie na pobyt - na ogół długoterminowy. Jedna trzecia jest tu nielegalnie. Imigranci mają 130 tysięcy dzieci, które według najnowszych przepisów, w osiemnastym roku życia będą mogły starać się o włoskie obywatelstwo. Sześćdziesiąt procent cudzoziemców przebywa we Włoszech z rodziną. Nadal najliczniejszą społecznością narodową są Rumuni, stanowiący 22 procent imigrantów, następnie Albańczycy i Marokańczycy.

Imigranci palą mniej od Włochów, ale piją za to więcej alkoholu. Milion 700 tysięcy żyjących we Włoszech cudzoziemców to muzułmanie. Tyle samo jest chrześcijan, z których połowa to katolicy.