O przygotowaniu w trybie pilnym projektu nowelizacji budżetu na 2015 roku, która "zwiększy deficyt o sumę ok. 3-4 mld zł" poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów. Według MF "dochody z podatku VAT za rok 2015 w dniu 26 listopada były niższe od przyjętych w ustawie budżetowej o 13,3 mld zł", natomiast "pozostałe podatki przyniosły nieco więcej wpływów niż zakładane, niemniej ogólny ubytek wynosi ok. 12 mld zł".

Jak głosi piątkowy komunikat, "zakładając naturalne oszczędności budżetowe na poziomie z lat ubiegłych, nowela zwiększy deficyt o sumę ok. 3-4 mld zł, przy czym kwota ta zostanie doprecyzowana w oparciu o szczegółowe dane z resortów".

Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się też projektem zmian w niektórych ustawach związanych z realizacją tegorocznego budżetu.

Rada Ministrów ma też wysłuchać informacji minister rodziny, pracy i polityki społecznej o harmonogramie prac legislacyjnych nad programem wsparcia rodzin 500+. Program przewidujący dodatek w wysokości 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko był jednym z najważniejszych elementów programu PiS. Jego realizację zapowiedziała w expose premier Beata Szydło - program jest jednym z priorytetów rządu na pierwsze 100 dni urzędowania.

Premier powiedziała w ubiegłym tygodniu, że program przewiduje zasiłek 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochód rodziny. Szefowa rządu zaznaczyła przy tym, że wielokrotnie spotykała się z uwagami osób, które mają wyższe wynagrodzenia, "że warto się zastanowić, czy np. powyżej pewnego poziomu (dochodów - PAP) może trzeba zrezygnować z realizacji tego programu". Szydło oceniała, że "jest dobry moment na konsultacje społeczne i dyskusje na ten temat". "Sama jestem ciekawa tych dyskusji" - dodała wówczas szefowa rządu.

Premier zapewniła też, że projekt ustawy zostanie przygotowany w taki sposób, aby wszyscy, którzy tej pomocy potrzebują, mogli ją otrzymać. Dodała, że w zamyśle program 500+ ma być "prodemograficzny" i realizowany "szeroko", nie jest także traktowany jako element pomocy społecznej i będzie "zupełnie inaczej realizowany".

Elżbieta Rafalska, szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, który pracuje nad projektem, mówiła PAP, że próg dochodowy będzie wyłącznie, jeśli chodzi o wsparcie na pierwsze dziecko - otrzymywałyby je rodziny, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekraczałby kwoty 800 zł lub 1200 zł, jeżeli którekolwiek z dzieci jest dzieckiem niepełnosprawnym.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Henryk Kowalczyk powiedział PAP, że rząd planuje przyjęcie projektu w sprawie programu 500+ do końca roku; wówczas parlament mógłby rozpocząć nad nim prace na przełomie roku. Według przedstawicieli rządu wypłata dodatków mogłaby się rozpocząć na wiosnę przyszłego roku.

Na wtorkowym posiedzeniu zajmie się także projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2016 r. Jak mówił Kowalczyk, w tej tzw ustawie okołobudżetowej znajdzie się m.in. upoważnienie do wydawania pieniędzy m.in. na organizację Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i szczytu NATO w Warszawie.

Rada Ministrów zajmie się również projektami nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także projektem zmian w ustawie o funduszach inwestycyjnych. Ponadto ministrowie rozpatrzą projekt rozporządzenia rządu w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 roku.