Paryż poinformował Radę Europy, iż w związku z sytuacją jaka powstała po 13-stym listopada, gdy w zamach zginęło sto trzydzieści osób może dojść do naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Stan wyjątkowy pozwala w szczególnych przypadkach na swobodniejsze traktowanie postanowień wynikających z Konwencji. Skarga ze strony obywatela na naruszenie jego praw nie będzie rozpatrywana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Policja od dwóch tygodni przeprowadza regularne rewizje w wielu miejscach kraju likwidując magazyny broni i ośrodki propagandy dżihadu. 60-siąt osób podejrzanych o radykalizacje ich poglądów i sprzyjanie islamistom zostało zwolnionych z pracy na lotnisku Roissy.