Szef MSWiA wraz z koordynatorem do spraw służb specjalnych przygotuje projekt ustawy antyterrorystycznej. Mariusz Błaszczak przedstawił w Sejmie informację o bezpieczeństwie Polski w kontekście obecnej sytuacji międzynarodowej.Minister spraw wewnętrznych i administracji zapewnił, że bezpieczeństwo państwa oraz obywateli stanowi priorytet rządu. Podkreślił, że po zamachach w Paryżu z 13 listopada, służby są w pełnej gotowości i monitorują sytuację związaną z bezpieczeństwem w Polsce. Poinformował, że dotychczas nie odnotowano sygnałów, które wskazywałyby na wzrost zagrożenia terrorystycznego w naszym kraju.

Szef MSWiA poinformował, że w związku z narastającym kryzysem migracyjnym został opracowany plan postępowania Straży Granicznej w przypadku masowego napływu emigrantów przez południową granicę Polski. Prowadzony jest też monitoring na szlakach drogowych i kolejowych biegnących od tej granicy.

Minister Błaszczak poinformował o działaniach mających na celu podnoszenie świadomości o zagrożeniach terroryzmem. Przygotowywane są szkolenia dla szkół w zakresie rozpoznawania zagrożeń i zachowania w przypadku, gdy one wystąpią. Podobne szkolenia rozpoczęły się już dla pracowników dużych centrów handlowych.

Szef MSWiA odniósł się także do polityki migracyjnej. "Rząd jest świadomy zobowiązań podjętych na forum międzynarodowym przez swoich poprzedników, nie oznacza to jednak automatyzmu dla spraw relokacji uchodźców. Stoimy na stanowisku, że istnieje zasada dobrowolności w tym zakresie" - powiedział minister Błaszczak. Podkreślił, że rząd prowadzi analizy pod kątem możliwości "rekonstrukcji" dotychczasowych decyzji Unii Europejskiej.