Andrzej Duda w czwartek wziął udział w pierwszym posiedzeniu Senatu. W przerwie obrad dziennikarze pytali prezydenta, kiedy desygnuje na premiera Beatę Szydło i kiedy powoła nowy rząd. "W miarę możliwości w najbliższym czasie" - odpowiedział prezydent.

W czwartek na pierwszym posiedzeniu Sejmu VIII kadencji do dymisji podała się premier Ewa Kopacz. W Pałacu Prezydenckim prezydent dymisję premier przyjął i powierzył jej rządowi dalsze sprawowanie obowiązków, do czasu powołania nowej Rady Ministrów.

Kandydatka PiS na premiera Beata Szydło powiedziała, że nowy rząd zostanie powołany najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Od przyjęcia dymisji rządu prezydent ma na powołanie nowego premiera, który przedstawia skład swego rządu, i odebranie przysięgi od nowo powołanej Rady Ministrów, 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu.

Najpóźniej 14 dni po powołaniu Rady Ministrów nowy premier przedstawia program działania rządu (wygłasza expose) i składa wniosek o wotum zaufania dla rządu, którego udziela Sejm, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

W poniedziałek Komitet Polityczny PiS zaakceptował kandydaturę Beaty Szydło na premiera i skład jej rządu.