Duże spółki, takie jak Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) powinny dzielić się zyskami spółek ze stroną pracowniczą, ale tylko wtedy kiedy są ku temu przesłanki ekonomiczne, uważa poseł PiS Grzegorz Tobiszowski, uważany za kandydata na osobę odpowiedzialną za górnictwo w rządzie Beaty Szydło. Odniósł się w ten sposób do planowanej przez pracowników PGNiG akcji protestacyjnej z żądaniami płacowymi.

- Jestem zwolennikiem dzielenia się zyskami spółek ze stroną pracowniczą, ale tylko wtedy kiedy są ku temu przesłanki ekonomiczne. PGNiG działa w nowej rzeczywistości biznesowej. Spółka traci pozycję monopolisty, a liberalizacja rynku gazu zmusza ją do konkurowania z nowymi graczami. Od kilku miesięcy obserwujemy walkę koncernu o zatrzymanie klientów m.in. za pomocą oferowanych programów rabatowych dla klientów hurtowych czy obniżeniu taryf dla klientów detalicznych. Do tego dochodzą nakłady finansowe związane z poszukiwaniem i wydobyciem gazu. Stąd roztropność nakazuje angażowanie środków we właściwe przedsięwzięcia - powiedział Tobiszowski w rozmowie z ISBnews.

Zwrócił uwagę, że konsekwencje niewłaściwego wydatkowania pieniędzy w czasie hossy obserwujemy obecnie w górnictwie chociażby na przykładzie Kompanii Węglowej, która nie oszczędzała środków, a gdy pogorszyła się koniunktura, zaczęły się poważne kłopoty.

- Trzeba patrzeć perspektywicznie - PGNiG, które obecnie jest w dobrej kondycji finansowej musi przygotować się na trudniejsze czasy, a te dla koncernu już nadchodzą m.in. w wyniku liberalizacji rynku gazu. Rozsądny właściciel w takiej sytuacji będzie inwestował zyski, po to, aby firma była konkurencyjna, zarabiała i trzymała się na powierzchni. To również droga do zabezpieczenia miejsc pracy w przyszłości - podsumował poseł.

PGNiG podało wczoraj, że pracownicy spółki opowiedzieli się w referendum za akcją protestacyjną ze strajkiem włącznie, w związku z trwającym sporem zbiorowym. Wcześniej związki zawodowe odrzuciły propozycję zarządu zakładającą wypłatę premii rocznej w wysokości 5 tys. zł oraz zasilenie bonów towarowych dodatkową kwotą 250 zł dla każdego uprawnionego pracownika ponad uzgodnione wcześniej 2 tys. zł.

Organizacje związkowe PGNiG wszczęły spór zbiorowy 18 maja br. po odrzuceniu ich żądań przez pracodawcę.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.