Państwowa Komisja Wyborcza jest przygotowana do wyborów, dziś zakończono sprawdzanie systemu informatycznego. Testy polegały na określeniu jego wydajności. W dwudniowych badaniach wzięły udział wszystkie gminy w Polsce, a także placówki dyplomatyczne i operatorzy wszystkich komisji obwodowych.

- System informatyczny będzie wspierał prace komisji obwodowych w czasie wyborów - podkreśla szefowa Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj.

- Test polegał na prawidłowym wydruku protokołów, wszystko przebiegało prawidłowo - mówi Tokaj.

Wszystkie kart zostały wydrukowane, zostały już przekazane do okręgowych komisji wyborczych. W tej chwili upływają kolejne terminy dla wyborców, na przykład 20 października kończy się czas na dopisanie do spisu wyborców, nadal także można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania - przypomina szefowa KBW.

25 października odbędą się wybory parlamentarne, będziemy wybierać posłów i senatorów. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach od 7.00 do 21.00.