Premier Ewa Kopacz składa życzenia nauczycielom i zapewnia, że nakłady na edukację rosną. Szefowa rządu oraz minister edukacji narodowej spotkały się w kancelarii premiera z nauczycielami i gimnazjalistami.

Ewa Kopacz dziękowała nauczycielom za przekazywanie uczniom wiedzy oraz za wpływanie na ich wychowanie, także to obywatelskie. Premier podkreśliła również, że ich praca zasługuje na szacunek. Jak mówiła, powinno to mieć odzwierciedlenie w wynagrodzeniach. "Nikt nie ma co do tego wątpliwości, dlatego staramy się robić w ramach naszych możliwości budżetowych to, co jest możliwe, nie obiecujemy bez pokrycia. W ciągu 10 lat budżet na oświatę zwiększył się z 25 do 40 miliardów złotych" - dodała. Przypominała, że w tym samym czasie spadła liczba uczniów i nauczycieli.

Premier zapowiedziała również, że w programie PO jest likwidacja obowiązkowego egzaminu dla 6-klasistów. "Chcemy znieść powszechnie obowiązujący egzamin zewnętrzny na zakończenie 6. klasy. Sprawdzanie mocnych i słabych stron uczniów będzie się odbywało w zupełnie inny sposób - będzie wylosowane tylko 10 procent szkół, które będą organizować te sprawdziany. Chcemy, żeby dzieci nie stresowały się i nie miały poczucia, że chodziło do lepszej lub gorszej szkoły" - mówiła szefowa rządu.

Podczas uroczystości w kancelarii premiera wręczono medale i odznaczenia przyznane z okazji Dnia Nauczyciela. Specjalne dyplomy otrzymali stypendyści Prezesa Rady Ministrów.