Polska została zaliczona do państw, które najczęściej uchylają się od wykonania zaleceń wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Raport w tej sprawie, przedstawiony w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, wskazuje dziewięć takich państw i wzywa ich rządy do respektowania zobowiązań.

Raport zarzuca brak politycznej woli i zaleca wprowadzenie przepisów, które nakłonią do wykonywania postanowień europejskiego Trybunału. "W polskim prawie istnieje problem systemowy, dotyczący przewlekłości postępowań sądowych oraz stosowania wobec podejrzanych zbyt długich aresztów tymczasowych" - stwierdza się w raporcie. Mimo apeli Trybunału o zmianę przepisów, niewiele w tej sprawie zrobiono.

Przewodniczący Trybunału Dean Spielmann zwrócił uwagę na szczególną rolę narodowych parlamentów. Jak zaznaczył, wykonanie wyroków wymaga często zmiany obowiązującego prawa.

W przyjętej rezolucji Zgromadzenie zaleciło Komitetowi Ministrów Rady Europy opracowanie rozwiązań, które skutecznie zobligowałyby rządy do realizacji wyroków Trybunału.