Prezydent ma nadzieję na kompromis w Unii Europejskiej w sprawie imigrantów.

Podczas spotkania prezydentów państw grupy Arraiolos w Niemczech Andrzej Duda powiedział, że porozumienie powinno się opierać na zasadach solidarności, czyli na partnerstwie i równym traktowaniu, bez narzucania swego zdania słabszym przez silniejszych. Prezydent dodał, że do rozwiązania problemu imigracji potrzebne jest przestrzeganie prawa azylowego, a także zwalczenia problemów z krajach, z których pochodzą imigranci. Zdaniem Dudy, uczestnicy spotkania zgodzili się co do drugiego punktu.

Prezydent wyraził opinię, że formuła spotkań grupy Arraiolos jest bardzo interesująca. Rozmawiano między innymi o integracji i edukacji w aspekcie długofalowym. Mówiono też o najważniejszych dla Europy wartościach: solidarności, wolności i przestrzeganiu prawa.

Do grupy Arraiolos należą: Austria, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Polska, Portugalia, Słowenia, Węgry i Włochy. Do pierwszego spotkania doszło w 2003 roku.

Podczas dzisiejszego spotkania w Brukseli, unijni ministrowie spraw wewnętrznych mają rozmawiać o tym, ilu imigrantów przyjmą poszczególne kraje. Jutro, na nadzwyczajnym szczycie Unii, przywódcy krajów członkowskich będą rozmawiać o szerszej strategii wobec kryzysu migracyjnego. Chodzi między innymi o bezpieczeństwo unijnych granic zewnętrznych, współpracę z krajami bałkańskimi, Turcją i krajami sąsiadującymi z Syrią.