W Kancelarii Premier Ewy Kopacz trwa specjalna narada w sprawie uchodźców. Biorą w niej udział przedstawiciele MSW, MSZ Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Straży Granicznej.

Rzecznik rządu Cezary Tomczyk zapowiadał wczoraj, że ma powstać międzyresortowy zespół do spraw uchodźców, w którym będą uczestniczyć także przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowanych w kwestie uchodźców.