Wyniki referendum będą ważnym wskazaniem, czy i jak zmieniać ordynację wyborczą - mówi Bogdan Borusewicz. Marszałek Senatu głosował za jednomandatowymi okręgami wyborczymi, przeciw obecnemu systemowi finansowania partii politycznych oraz za rozstrzyganiem wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika.

Marszałek podejrzewa, że w referendum prawdopodobnie nie wzięła udziału wymagana połowa Polaków. Jednak jego zdaniem to jak głosowali Polacy, będzie bardzo ważne dla rządzących. Jego wynik powinien wskazać rozwiązania dla rządzących.

Jak mówi marszałek Senatu, dyskusja specjalistów na temat tego, czy zmieniać system na jednomandatowe okręgi wyborcze powinna zostać przecięta przez konkretną decyzję.
Jak wynika z protokołu komisarza wyborczego w Gdańsku, frekwencja na Pomorzu wyniosła 8,5 procent.