W Rosji zniszczono już ponad 500 ton produktów spożywczych z krajów objętych embargiem. W Moskwie pojawiły się propozycje, aby w podobny sposób traktować również produkty podrobione lub wwiezione nielegalnie z zagranicy.

W Rosji zachodnia żywność objęta embargiem jest niszczona od 6 sierpnia na podstawie dekretu prezydenta Władimira Putina. Dotychczas zutylizowano 480 ton produktów roślinnych i 41 ton pochodzenia zwierzęcego. Wśród produktów wywiezionych na śmietniki są nektarynki, winogrona, jabłka, pomidory, sery i wędliny.

Szef rosyjskiej służby weterynaryjnej Siergiej Dankwert opowiedział się za tym, aby identycznymi restrykcjami objąć również podrobione towary wykryte w handlu. Jego wniosek popiera minister rolnictwa Aleksander Tkaczow.