Ryszard Petru podczas spotkania z dziennikarzami przed Sejmem lider NowoczesnejPl przypomniał, że w ubiegłym roku znaczna część zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych środków została przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Petru podkreślił, że na trwającym posiedzeniu Sejmu, prezes Najwyższej Izby Kontroli przedstawi raport z wykonania budżetu państwa za 2014 rok. Ma się w nim znaleźć krytyka decyzji rządu w sprawie OFE.

Lider NowoczesnejPl dodał, że nie idealizuje OFE, które miały wady, ale sprzeciwia się zabieraniu pieniędzy obywateli. Podkreślił, że decyzja rządu zachwiała zaufaniem wielu Polaków do państwa.

W ramach reformy systemu emerytalnego nastąpiło przejęcie przez ZUS aktywów OFE o wartości ponad 153 miliardów złotych.