Wiceprezeska Zarządu Kampanii Przeciw Homofobii Mirosława Makuchowska przypomniała, że przeprowadzone w Instytucie Psychologii PAN badanie "Rodziny z wyboru" wskazuje, że jednym z największych problemów par jednopłciowych, wynikającym z braku możliwości rejestracji związku, jest kwestia kontaktu z lekarzami.

Zgodnie z polskim prawem, pacjent po przyjęciu do szpitala może upoważnić jakąkolwiek osobę do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia - niezależnie od tego, czy należy ona do jego rodziny, czy też nie. "Praktyka pokazuje jednak, że nie wszyscy lekarze to respektują. Czasami, gdy się orientują, że chodzi o parę jednopłciową, po prostu odmawiają wydania takiej informacji" - powiedziała Makuchowska.

Jak zaznaczyła, takie sytuacje zdarzają się nawet wówczas, gdy pacjent wcześniej podpisał odpowiednie upoważnienie. Sytuacja jest jednak szczególnie trudna wówczas, gdy pacjent jest przyjmowany do szpitala nieprzytomny i nie ma możliwości nikogo upoważnić.

Pary jednopłciowe napotykają również na szereg utrudnień związanych m.in. z prawem do odbierania korespondencji oraz brakiem możliwości wzajemnego reprezentowania się w różnych instytucjach.

Do KPH, która m.in. udziela pomocy prawnej osobom homoseksulanym, często zgłaszają się osoby, które chcą zmienić swoje nazwisko na nazwisko partnera lub partnerki. Jak powiedziała Makuchowska, w wielu przypadkach to się udaje, jednak część urzędników nie udziela zgody na zmianę. Podkreśliła, że pary jednopłciowe decydujące się na ujednolicenie nazwiska najczęściej nie ukrywają powodów tej decyzji i w odpowiednich wnioskach wpisują prawdę.

W ubiegłym roku media szeroko opisywały decyzję pary gejów z Krakowa, którzy postanowili dokonać symbolicznego ślubu, podpisując umowę cywilną oraz szereg wzajemnych upoważnień, które mają ułatwić im załatwianie codziennych spraw i pozwolić na uzyskanie przynajmniej części przywilejów, na jakie mogą liczyć małżeństwa.

Makuchowska zwróciła jednak uwagę, że taka umowa mimo wszystko ma wiele ograniczeń; notarialnie nie można np. uregulować kwestii ustawowego dziedziczenia bez konieczności płacenia podatku od spadku. "Część rzeczy można wpisać w upoważnienia, ale praktyka pokazuje, że urzędnicy nie są skorzy do respektowania nawet upoważnień notarialnych" - dodała.

Wskazała również, że pary jednopłciowe nie mogą uzyskać prawa do możliwości odmowy składania zeznań w sprawie przeciwko partnerowi lub partnerce. Nie mają także prawa do zasiłku z tytułu opieki nad osobą, która ma znaczną niepełnosprawność, a także nie mogą otrzymać zwolnienia lekarskiego, gdy ich partner zachoruje.

"Pary jednopłciowe zmęczone czekaniem na możliwość zarejestrowania swojego związku w Polsce, często decydują się na zawarcie związku za granicą, a następnie powrót do kraju" - powiedziała Makuchowska. Niektóre kraje dają możliwość zawarcia związku parom, które nie mieszkają na ich terytorium i nie mają obywatelstwa. Choć w świetle prawa polskiego para ta nadal pozostaje dla siebie obca, to jednak dla osób decydujących się na ten krok jest to istotne także z powodów symbolicznych.

"Moje znajome, które trzy lata temu wyjechały do Liverpoolu i tam zawarły związek partnerski, mówiły, że dla nich istotne było także to, by mogły tego dnia celebrować swoją miłość oraz zaprosić rodzinę, przyjaciół i bliskich" - dodała.

Jednak do zarejestrowania związku za granicą konieczne jest uzyskanie w Polsce zaświadczenia o stanie cywilnym, które poświadcza możliwość zawarcia takiego związku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w urzędach stanu cywilnego można uzyskać zarówno ogólne zaświadczenie o stanie cywilnym, jak i zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego. We wniosku o uzyskanie tego drugiego zaświadczenia znajdują się pytania m.in. o imię, nazwisko i płeć przyszłego małżonka/małżonki. Urzędnicy odmawiają wydawania tego rodzaju zaświadczeń dla par jednopłciowych, więc osoby te mogą jedynie otrzymać zaświadczenie o stanie cywilnym.

"Państwo do nas mruga okiem: jeśli weźmiecie zaświadczenie ogólne to wam się uda, ale jeśli będziecie brać zaświadczenie właściwe, to wtedy go nie dostaniecie. To jest upokarzające. Największy problem to nieustająca konieczność kłamania, przekonywania czy udawania" - dodała Makuchowska.

Polskie prawo nie dopuszcza również możliwości adopcji lub przysposobienia dziecka przez partnerkę lub partnera w związku homoseksualnym. Skutkuje to problemami m.in. w takich codziennych sytuacjach, jak kontakty z nauczycielami, wywiadówki i wizyty lekarskie. "Te rodziny żyją w nieustającym strachu o to, co się stanie z dziećmi, jeśli zabraknie biologicznego rodzica. Albo co się stanie, jeśli on zachoruje i trafi do szpitala, a nadgorliwy pracownik opieki społecznej zabierze dziecko" - powiedziała Makuchowska.

Jak wynika z badania "Rodziny z wyboru", 90 proc. nieheteroseksualnych osób jest szczęśliwych i zadowolonych ze swojego związku, a 97 proc. badanych uważa swojego partnera lub partnerkę za rodzinę.

Trzy czwarte badanych (75 proc.) sformalizowałoby swój związek, gdyby tylko w Polsce istniała taka prawna możliwość. Najwięcej osób (87 proc.) chciałoby zawrzeć związek partnerski w Urzędzie Stanu Cywilnego, a 70 proc. małżeństwo cywilne w USC.

Badanie dotyczyło także dzieci żyjących w rodzinach z wyboru. Wynika z niego, że rodzic społeczny, czyli osoba wychowująca razem z partnerem/partnerką jej/jego biologiczne dziecko, angażuje się w równym stopniu w opiekę i wydatki na nie. Większość obowiązków związanych z opieką nad dziećmi jest wykonywana wspólnie - deklaruje tak ok. dwóch trzecich badanych.

Raport został zaprezentowany we wrześniu 2014 r. przez Instytut Psychologii PAN. Wszyscy respondenci i respondentki (3038 osób) byli w związku z osobą tej samej płci (minimum 6 miesięcy, maks. 42 lata). 9 proc. badanych miało dzieci.