Trybunał Konstytucyjny Ugandy unieważnił surowe prawo, wymierzone przeciwko homoseksualistom. Sąd orzekł, że ustawa została uchwalona przez parlament bez wymaganego kworum.

Akty homoseksualne są w Ugandzie nielegalne, ale uchwalone w grudniu zeszłego roku prawo wprowadzało karę dożywocia za życie w związku z osobą tej samej płci i za stosunki homoseksualne z nieletnimi. Zabroniono też propagowania homoseksualizmu. Gdy w lutym wprowadzono te przepisy w życie, Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na Ugandę, a kilka krajów zachodnich ograniczyło pomoc dla tego kraju.

Prawo zostało zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego przez grupę parlamentarzystów, naukowców i obrońców praw człowieka. Od dzisiejszego werdyktu przysługuje odwołanie do ugandyjskiego sądu najwyższego.