Kongres FIFA wznowiono po alarmie bombowym. Około 11.00 odbywające się w Zurichu obrady przerwano po informacji o podłożonym ładunku.

Przed gmachem, gdzie zebrali się przedstawiciele FIFA, protestowali Palestyńczycy, którzy domagają się wykluczenia Izraela z FIFA. Dziś organizacja ma głosować także nad wcześniej złożonym wnioskiem w tej sprawie.

Podczas obrad miał być wybrany nowy szef FIFA. Kongres obraduje w atmosferze skandalu korupcyjnego.