Maturzyści z liceum muszą w tym roku zdawać pisemnie jeden przedmiot więcej. Do tego musi być on na poziomie rozszerzonym.

To jedna z nowości. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik powiedział, że najpopularniejszym dodatkowym przedmiotem wybieranym przez maturzystów jest język angielski. W większości przypadków realizują oni w szkole ten język na poziomie rozszerzonym. Poza tym znaczna część szkół wyższych wskazała właśnie wynik z tego egzaminu jak dodatkowy wskaźnik rekrutacyjny.

Test z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym będzie dziś zdawać co drugi maturzysta z liceum. Rozpocznie się o godzinie 14:00.

Dodatkowy przedmiot na maturze to konsekwencja postulatów zgłaszanych przez uczelnie. Chciały mieć więcej danych o kandydatach ubiegających się o indeksy.

Wcześniej obowiązkowe były trzy przedmioty. Maturzyści pisali egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego - wszystkie na poziomie podstawowym. Co trzeci zdający nie decydował się na żaden inny dodatkowy przedmiot.