Przyszłość strefy euro to najgorętszy temat gospodarczy ostatnich miesięcy. Dyskusji na ten temat nie może też zabraknąć na VII Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach
Sprawa wejścia Polski do strefy euro odżyła w kampanii prezydenckiej – ze wszystkich stron usłyszeliśmy zapewnienia, że nikomu nie spieszy się do pożegnania z polskim złotym. W ocenach polityków przeważa trzeźwa kalkulacja rachunku zysków i strat, która obecnie – m.in. w opinii Artura Radziwiłła, wiceministra finansów – na taki krok nie daje szans. I choć wstąpienie Polski do strefy euro to nasz obowiązek, także większość ekonomistów twierdzi, że powinno to nastąpić dopiero po wzmocnieniu naszej gospodarki.
– Jeśli ujednolicenie cen i płac nastąpi po wprowadzeniu euro, a doświadczenie innych państw podpowiada, że tak się stanie, to obniży się nasza konkurencyjność. Może to przełożyć się na zwiększenie nierównowagi zewnętrznej z negatywnymi konsekwencjami dla rynku pracy – mówił prof. Eugeniusz Kwiatkowski z Uniwersytetu Łódzkiego podczas debaty „Strefa euro a rynek pracy w Polsce”, zorganizowanej przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Nie oznacza to, że eksperci nie podkreślają potencjalnych korzyści z wejścia do eurolandu. Wyeliminowałoby to np. ryzyko zmian kursów walut i zmniejszyło koszty kredytu ze względu na niższe stopy procentowe w strefie euro.
Niewiadomych jest jednak wiele. Dlatego w Katowicach, na VII Europejskim Kongresie Gospodarczym, nie może zabraknąć dyskusji na temat strefy euro. Odbędą się tam spotkania z udziałem m.in.: Danuty Hübner, posłanki do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącej Komisji Spraw Konstytucyjnych, Jamesa Roafa z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Dariusza Rosatiego – posła do Parlamentu Europejskiego i ministra spraw zagranicznych RP w latach 1996–1997 – oraz Dariusa Trakelisa, dyrektora departament ds. UE i współpracy międzynarodowej ministerstwa finansów Litwy.
Dyskutanci omówią m.in. kondycję eurolandu w świetle danych makroekonomicznych i prognoz, ale też poruszą kwestie problemów reform instytucjonalnych w strefie euro jako gwarancji długoterminowej stabilności Unii Gospodarczej i Walutowej. To jeden z najważniejszych kontekstów strefy euro i wstąpienia do niej Polski w ostatnich miesiącach. To, że strefa pęka, wiadomo nie od dziś. Jak informuje „The Times”, plany wydalenia Grecji ze strefy euro zostały zawarte w dokumencie naszkicowanym przez ministra finansów Finlandii – bliskiego sojusznika Niemiec, które przewodziły negocjacjom z Grecją. Według gazety władze Finlandii są przekonane, że po reformach i zmianach przeprowadzonych w ciągu trzech lat w Europejskim Banku Centralnym, strefa euro nie ucierpi po uszczupleniu jej o jednego członka.
Rejestracja jeszcze trwa
Aby uczestniczyć w kongresie, rozpoczynającym się 20 kwietnia, niezbędne jest dokonanie rejestracji. Formularz rejestracyjny dostępny jest na: www.eecpoland.eu.
Udział w części sesyjnej kongresu jest bezpłatny. Rejestracja prowadzona jest do 15 kwietnia 2015 r.
Po wypełnieniu formularza organizator wysyła e-mailem informację o statusie rejestracji.
Organizator nie zapewnia noclegu, jednak oferuje możliwość jego zarezerwowania w hotelach współpracujących. Warunkiem rezerwacji noclegu jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.
Językiem obrad jest język polski. Wszystkie sesje odbywające się w ramach kongresu tłumaczone będą symultanicznie (polski/angielski; angielski/polski). Wybrane sesje będą tłumaczone dodatkowo, m.in. na chiński, francuski, koreański.