Edyta Bielak - Jomaa z Uniwersytetu Łódzkiego - nowym Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Jej kandydaturę, zgłoszoną przez klub PO poparło 236 posłów. Sylweriusz Marek Królak, zgłoszony przez SLD, otrzymał 39 głosów.

Edyta Bielak-Jomaa jest doktorem nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie pracy. Od 2012 roku pełni funkcję kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych. Od 2013 r. jest kierownikiem Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją oraz członkiem Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy.

GIODO jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu. Jedna osoba nie może pełnić tej funkcji przez więcej niż dwie kadencje. Poprzedni GIODO, Wojciech Wiewiórowski został odwołany z tej funkcji w grudniu ubiegłego roku z powodu objęcia stanowiska zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.