Informatory powstaną do końca kwietnia. Będą przekazane między innymi do szkół. Zostaną także wykorzystywane w trakcie szkoleń administratorów obiektów użyteczności publicznej.
Reklama

Poradnik skierowany do zwykłych obywateli będzie zbiorem podstawowych zasad dotyczących właściwych zachowań w konkretnych sytuacjach. Adresaci broszury dowiedzą się zatem, co trzeba zrobić w przypadku alarmu bombowego, zarówno jeśli informacja ta została przekazana osobiście, jak i telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail. Dodatkowo w informatorze znajdą się wskazówki, jak zachować się, gdy staniemy się zakładnikami oraz w momencie, gdy do akcji wkroczą już antyterroryści.
Broszura dla administratorów będzie zawierała praktyczne wytyczne dotyczące na przykład zasad działania w przypadku otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego. Administratorzy dowiedzą się też, jak rozpoznać, że przesyłka, którą otrzymała instytucja, jest podejrzana.


Informator jest częścią "Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019" przygotowanego przez resort spraw wewnętrznych. Jednym z jego założeń jest podnoszenie świadomości obywateli na temat charakteru zagrożenia oraz pożądanych zachowań w sytuacjach jego wystąpienia.

Broszury znajdą się również na stronie www.antyterroryzm.gov.pl.