Unia Europejska grozi podjęciem "odpowiednich działań" jeśli walki na Ukrainie będą kontynuowane - mimo obowiązującego rozejmu. Tak oświadczyła szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini, odnosząc się do naruszeń porozumienia z Mińska.

Mogherini napisała, że działania podejmowane przez wspieranych przez Rosję separatystów w mieście Debalcewe są "jasnym" naruszeniem zawieszenia ognia. "Separatyści muszą przerwać wszelkie działania zbrojne. Rosja razem z separatystami musi natychmiast i w pełni wprowadzić w życie zobowiązania podjęte w Mińsku. Począwszy od poszanowania zawieszenia broni i wycofania ciężkiego sprzętu" - podkreśliła w oświadczeniu szefowa unijnej dyplomacji. Mogherini zaapelowała także o umożliwienie dostępu do Debalcewe obserwatorom OBWE, którzy mają monitorować sytuację w terenie. Dotychczas wjazd do miasta blokowali im separatyści.

Na ostatnim szczycie Unii Europejskiej w Brukseli szefowie państw i rządów zapowiedzieli, że jeśli dojdzie do naruszenia porozumienia z Mińska - zawartego przez przywódców Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji - Wspólnota wprowadzi nowe sankcje.