Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że nie rozpoczęła się jeszcze kampania wyborcza. Marszałek Sejmu nie wskazał terminu wyborów na prezydenta RP, dlatego PKW uważa, że aktywność kandydatów i partii jest przedwczesna.

Jednocześnie sędziowie nie wskazują konkretnych kandydatów i partii, którzy te zasady łamią.

"Prowadzenie kampanii przed wyborami prezydenckimi już teraz to działanie wbrew obyczajowi i kulturze politycznej" - podkreśla dyrektor do spraw kontroli finansowania partii politycznych i kampanii wyborczej w PKW Krzysztof Lorentz. Jego zdaniem, w imię zasady równych szans i dobrze pojętej kultury politycznej, zarówno kandydaci i partie polityczne powinny powstrzymać się od prowadzenia kampanii w okresie, w którym jeszcze formalnie ta kampania się nie rozpoczęła.

PKW napomina partie polityczne, że niewłaściwe jest prowadzenie prekampanii choć nie jest to działanie wbrew Kodeksowi Wyborczemu. "Jednak działalność partii politycznych jest regulowana odpowiednimi ustawami" - dodaje Lorentz. "To ustawodawca czyli Sejm może rozliczać partie polityczne z prowadzenia prekampanii" - wyjaśnia Lorentz.

Wybory prezydenckie odbędą się w maju. Marszałek Sejmu ogłosi ich dokładny termin 4 lutego.