Premier chce wiedzieć czy banki nie naruszają interesów "frankowiczów". Ewa Kopacz zleciła zbadanie działań banków w kontekście zmian kursów franka.

Jak czytamy w rządowym komunikacie, szefowa rządu zwróciła się w tej sprawie do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Mają oni sprawdzić działania banków dotyczące zmian ogólnych warunków kredytów denominowanych w walutach obcych, które są związane ze zmianami stóp procentowych franka szwajcarskiego. Celem jest sprawdzenie, czy działania te nie naruszają interesów kredytobiorców-konsumentów.

Premier Ewa Kopacz zleciła też przewodniczącemu KNF i ministrowi finansów poruszenie tego tematu na dzisiejszym posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej.